Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Select a Page:
More Info
Read More
HELP! HELP! HELP! HELP! HELP! HELP!

HELP!

Een Glossy vormgegeven voor o.a. TNO

“….We hebben ons niet laten leiden door dromen en techniek. We hebben met alle experts uit het team goed geluisterd naar de klankbordgroep. Met die informatie als uitgangspunt hebben we de expertise van het team aangewend om er iets van te maken dat van grote waarde kan zijn voor de doelgroep. Buiten kijf staat dat wij trots zijn op de burgemeestersgame die we hebben gemaakt. Hoe we dit resultaat hebben bereikt, kunt u zien en lezen in dit tijdschrift.……………. ¬†¬†Dr. ing. Josine van de Ven ¬†, projectleider¬†TNO

In deze ‘glossy’ is uitstekend te zien wat de impact is van goede vormgeving, van visuele communicatie. Alsvormgever krijg ik vele Word documenten aangeleverd die inhoudelijk interessant zijn voor de doelgroep, maar visueel onaantrekkelijk. Het eindresultaat mag er wezen. Ingewijden en leken krijgen zin dit ‘verslag’ door te bladeren.

Help!_TNO-GATE-4

Help!_TNO-GATE-10Help!_TNO-GATE-11